Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Mzdové náklady

V rozpise mzdových nákladů mi po zadání patřičných dat vychází částka k proplacení vyšší než mám uvedenou v rozpočtu projektu. Mám to tak nechat nebo mám Rozpis nějakým způsobem upravit?

Pokud Vám z jakýchkoliv důvodů vyjde v příloze č. 5 Rozpis mzdových nákladů v předposledním sloupci „Způsobilé osobní náklady v Kč“ částka vyšší než je schválený rozpočet, je nutné ve sloupci „Jiné v Kč (neodvádí se z nich odvody)“ tuto nadlimitní částku uvést s minusovým znaménkem.

Částky ve sloupci „Způsobilé osobní náklady v Kč“ musí představovat již opravdu způsobilé výdaje. Je nutné vzít v potaz, že součet částek ve stejném sloupci na posledním řádku „Celkem“ je částka, která se dále uvádí na Soupisce účetních dokladů (Příloha č.2).

Pokud Vám vychází částky nad rámec rozpočtu z objektivních důvodů (např. dovolená, mimořádné odměny), máte možnost tyto částky nárokovat z rozpočtové položky projektu 1.4 „Jiné osobní náklady“. Pro tyto částky vytvoříte v Rozpise mzdových nákladů další řádek s číslem položky „Jiné osobní náklady“. Tzn. pracovník bude mít za daný měsíc na rozpise dva řádky s různými položkami. Jeden, kterým se vejde do rozpočtu na danou pracovní pozici a druhý, kterým překračuje rozpočet z objektivních důvodů.