Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Monitorovací zpráva během etap

Monitorovací zpráva (u projektu zahájeného před vydáním právního aktu – několik etap již proběhlo) – musí být po doručení právního aktu zpracovaná samostatná monitorovací zpráva za každou etapu nebo může být 1 souhrnná za všechny uplynulé etapy (které budou samozřejmě rozepsány)?

Monitorovací zprávu je nutné i v tomto případě podat za každou etapu.

Jsou zde, ale i další varianty.

Jednou z nich je, že se upraví harmonogram a z etap realizovaných před právním aktem se vytvoří jedna, za kterou příjemce podá monitorovací zprávu po vydání právního aktu.  Povinnost předkládat MZ je zakotvena v právním aktu, MZ se tedy podávají až po jeho vydání, nikoli po ukončení etap.

Druhou variantou je, že se etapy slučovat nebudou. V tomto případě je v Podmínkách stanovena lhůta, do které musí příjemce předložit MZ za etapy ukončené před vydáním právního aktu.