Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Minimální objem prostředků

Minimální objem prostředků na projekt je 1 000 000 Kč. V případě, že náš projekt bude v rozpočtu žádosti např. počítat s 600 000 Kč na nákup služeb (60% výdajů projektu) a zbylých 400 000 Kč budou tvořit mzdy sestaveného týmu (40%), ale ve skutečnosti – při samotné realizaci např. vlivem výběrového řízení - „vysoutěžíme“ náklady na nákup služeb např. za 500 000 Kč, tím pádem bude muset poklesnout i výše mezd tak, aby byl zachován poměr 60/40%. Celkové náklady se tak v průběhu realizace projektu dostanou pod minimální hranici 1 000 000 Kč. Bude se jednat o porušení podmínek dotace?

Ne. Za toto nebude příjemce sankcionován, bude se jednat o úsporu projektu. Podstatné je, aby byly naplněny cíle projektu a všechny indikátory.