Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kurz MPA

Lze zaplatit kurz MPA (Master of Public Administration)?

Ne. Tento typ vzdělávání není v souladu s body 3.1 a 3.5 výzvy. Důležité jsou tyto oblasti: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod.