Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Které dokumenty je potřeba označit logy

Které dokumenty, materiály, předměty je třeba označit povinným minimem publicity OP LZZ?

Na všech informačních, školících a propagačních materiálech musí být umístěno kompletní povinné minimum publicity OP LZZ:

- letáky, brožury, publikace,

- propagační předměty,

- webové stránky projektu (v současné době jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro   informování veřejnosti),

- prezenční listiny, pozvánky, prezentace, certifikáty,

- hlavičkový papír (písemná korespondence spojená s projektem),  

- smlouvy, zadávací dokumentace,

- šanony a desky s dokumenty spojenými s projektem (lze např. samolepkou)

a další materiály vztahující se k projektu.

  • Výjimku tvoří dokumenty, do kterých nelze loga z technických důvodů vložit (strojově generovaná faktura, objednávka atp.). Na fakturách je ale třeba uvést minimálně číslo projektu, viz Příručka pro příjemce.
  • Loga dále není třeba uvádět na kancelářských potřebách (např. „košilky“ k účetním dokladům, interní žádanky na nákup věcí nebo služeb) pro běžnou administrativu.
  • Povinná loga musí být umístěna minimálně na přední straně tištěných materiálů.

Dále musí být povinnými logy označeny všechny školící místnosti (tedy místnosti, které navštěvují účastníci projektu) a vybavení spolufinancované z OP LZZ – označení musí být dostatečně velké, dobře viditelné a čitelné (větší cedule, plakát, roll-up, samolepka atp.). Označena by měla být také místní kancelář realizace projektu apod.