Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kraj jako žadatel

Může být kraj žadatelem a jeho obce cílovou skupinou např. v oblasti vzdělávání?

Ne. V rámci této výzvy není povoleno partnerství. Aktivity uvedené v bodech 3.1 a 3.5 výzvy musí probíhat v rámci daného úřadu. Není umožněno partnerství s jiným úřadem za účelem provádění aktivit daných touto výzvou. Obce/města příslušného kraje mohou v rámci této výzvy zažádat samostatně.