Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kde používat loga

Kde všude je třeba loga povinného minima publicity OP LZZ používat?

Povinná loga je obecně třeba používat na všech dokumentech spojených s projektem (minimálně na přední straně) a na materiálech/předmětech hrazených z projektu, nemusí být ale úplně všude.

  • ANO: smlouvy, zadávací dokumentace, letáky, brožury, propagační předměty, prezenční listiny atd.
  • NE: kancelářské potřeby pro běžnou administrativu, faktury a objednávky (generované strojově)