Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

ISPROFIN – postup registrace

V Povinnostech příjemce je uvedeno – na základě právního aktu zajistit registraci v ISPROFIN. MV po nás ve výzvě 03 nejprve chtělo registrační číslo ISPROFINu, aby nám mohl být vydán právní akt. Jaký je správný postup?

O registraci akce do systému EDS – SMVS (původní ISPROFIN) žádá žadatel svého správce programu a to na základě informace z OSF o tom, že byl projekt doporučen výběrovou komisí a schválen ředitelem OSF k financování. Po zaregistrování akce, OSF zašle příjemci Podmínky právního aktu. Podepsané Podmínky vrátí žadatel ve trojím vyhotovení na OSF a současně sdělí registrační číslo akce. Následně bude vydán právní akt o poskytnutí dotace a zaslán v jednom vyhotovení žadateli spolu s Podmínkami.