Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

IOP

V této sekci naleznete otázky a odpovědi týkající se Integrovaného operačního programu.


Poslední zodpovězené dotazy

Zadávací dokumentace

K výzvě č. 17 musí být přiložena Zadávací dokumentace (schválená) k jednotlivým VŘ v projektu. Je vytvořen "manuál", jak má Zadávací dokumentace vypadat?

Při zadávání veřejných zakázek (resp. tvorbě zadávací dokumentace) souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu...

Oprávnění žadatelé

Kdo je oprávněným žadatelem ve výzvě č. 17 IOP?

Oprávněnými žadateli jsou:

ústřední orgány státní správy
organizační složky státu
jimi zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace

Oprávněnými žadateli nejsou:

státní fondy, státní podniky a obchodní společnosti s majetkovou účastí státu, jejichž účelem je...

Osobní náklady

Ve výzvě IOP - č. 17 je uvedeno, že osobní náklady nejsou uznatelné. Znamená to, že nelze hradit náklady na mzdy zaměstnanců příjemce dotace, kteří tvoří projektový tým a projekt připravují a realizují?

Osobní náklady jsou v dané výzvě charakterizovány jako nezpůsobilé , tzn. včetně mzdových nákladů.