Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Individuální údaje zaměstnanců

Způsob vykazování osobních výdajů s ohledem na ochranu osobních údajů v souvislosti s předkládáním Rozpisu mzdových nákladů obsahující individuální údaje zaměstnanců.

Zpracování po jednotlivých pracovnících zůstane a do Monitu se uvede pouze souhrnná Rekapitulace mzdových výdajů, pracovníci kteří toto budou zpracovávat budou postupovat dle zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů, čímž se zajistí, aby nedošlo ke zneužití údajů.