Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční řízení projektu

Zařízení a vybavení projektové kanceláře

Je možné pořídit z výzvy zařízení a vybavení projektové kanceláře?

Ano. Musí být ale dodrženy max. limity pro ceny a specifikace uvedené v tabulce ### link article=3093 text=Obvyklých cen zařízení title=Výzva C7 (otevřena do 13. 1. 2014) mode=inline ### , kterou naleznete u zveřejněné výzvy C7 na stránkách Odboru strukturálních fondů. Upozorňujeme na...

Suprerhrubá mzda

Platí i v této výzvě pojem superhrubá mzda?

Ano, do rozpočtu, kap. Osobní náklady, uvádějte u pracovních smluv mzdy v podobě hrubé měsíční mzdy/platu vč. zákonných odvodů – při stanovení jejich výše se řiďte tabulkou Obvyklé mzdy a platy , kterou naleznete na stránkách Odboru strukturálních fondů u zveřejněné výzvy C7.

Hrazení nákladů na pracovníka administrace z projektu

Je možné z projektové kanceláře hradit zaměstnance, který vykonává administraci projektu?

Z rozpočtu projektu ve výzvě C7 mohou být hrazeni pouze administrátoři tohoto projektu a dále pak samotní zaměstnanci projektové kanceláře.
Není možné zařadit do projektu náklady na zaměstnance, kteří budou vykonávat administraci ostatních, tzv. předmětných, projektů resortu....