Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

1. Finanční prostředky

Využití volných finančních prostředků v jiném OP

V rozpočtu kapitoly jsou schváleny finanční prostředky pro projekt plánovaný k předložení do IOP v roce 2010. Projekt nebyl předložen a v rozpočtu jsou volné finanční prostředky. Je možno je využít na financování projektů v OP LZZ?

 

Přesun finančních prostředků mezi položkami

Lze přesunout finanční prostředky v rámci položky Osobní výdaje? Např. z  položky Platy na položku Ostatní osobní náklady a dále je využít na odměny v projektovém týmu nebo na práci přesčas?

 

Rozpočtové opatření

Koho má příjemce požádat o provedení rozpočtového opatření k uvolnění finančních prostředků na předfinancování podílu EU u schválených projektů ve výzvách, které byly vypsané po přípravě rozpočtu na další rok? Co je nutno doložit k žádosti o provedení rozpočtového opatření? U víceletých projektů se předkládá návrh rozpočtové opatření každý rok?