Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční limit na výdaje projektového řízení

Existuje finanční (procentuální) limit na výdaje spojené s projektovým řízením?

Způsobilé výdaje na projektové řízení mohou být (v souladu s vymezením způsobilých výdajů) zahrnuty v následujících kategoriích:
- výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (limit není stanoven, ale doporučen je horní limit 5% z celkových uznatelných výdajů projektu)
- v případě, že bude projekt řízen žadatelem, lze tyto náklady zahrnout do osobních nákladů osoby tuto činnost provádějící (projektový manažer apod.)