Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě C7

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy:

Výzva k projektové kanceláři v 2014+

Bude v novém programovém období 2014+ realizována výzva podobného charakteru?

Připravovaný Operační program Zaměstnanost je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, proto doporučujeme sledovat stránky www.esfcr.cz a  www.strukturalni-fondy.cz , na kterých nalezete aktuální informace z přípravy tohoto a i ostatních operačních programů...

Analýza potřebnosti projektu

V jaké struktuře má být povinná příloha výzvy Analýza potřebnosti projektu?

Tato příloha slouží k získání bližších informací o rozsahu předmětných projektů vůči velikosti a zaměření pracovního týmu projektové kanceláře. V případě nárokování si odborníků na nové projekty je nutné vědět, kolik takovýchto nově vytvářených projektových záměrů žadatel plánuje vytvářet...

Zařízení a vybavení projektové kanceláře

Je možné pořídit z výzvy zařízení a vybavení projektové kanceláře?

Ano. Musí být ale dodrženy max. limity pro ceny a specifikace uvedené v tabulce ### link article=3093 text=Obvyklých cen zařízení title=Výzva C7 (otevřena do 13. 1. 2014) mode=inline ### , kterou naleznete u zveřejněné výzvy C7 na stránkách Odboru strukturálních fondů. Upozorňujeme na...

všechny dotazy...

Dokument ke stažení: