Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě C4

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy:

Pořízení ICT

Je možné v rámci výzvy č. C4 pořizovat ICT?

Výzva č. C4 je výzvou neinvestiční, veškeré zařízení a vybavení zakoupení z projektu se musí pohybovat v limitech stanovených metodikou OP LZZ pro neinvestice (viz metodika D5, kap. 2.3):

Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek...

Obsazování pozic v realizačním týmu

Je nutno na pozice v realizačním týmu vyhlašovat výběrové řízení?

Není. Pozice RT je možné obsadit i interně.  V případě uzavírání nové smlouvy se stávajícím zaměstnancem ale upozorňujeme na pravidlo stanovené v Metodice způsobilých výdajů D5: 
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci...

Strategie na podporu zaměstnanosti

Bude ve výzvě C4 podpořen projekt zaměřený na vytvoření strategie na podporu zaměstnanosti v kraji?

Ano. Tato aktivita spadá pod bod C podporovaných aktivit výzvy C4.

všechny dotazy...

 

Dokument ke stažení: