Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě B6

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy:

Indispoziční volno

Jak se vyplňuje v pracovním výkazu indispoziční volno? Dle Vysvětlivek do Aktivit napíši indispoziční volno, do sloupce Z toho skutečně odpracovaných pro projekt nulu, ale nevím, co napsat do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele. Indispoziční volno je placeno, tzn. psát do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele fond pracovní doby příslušného dne nebo také nulu?

Vykazování indispozičního volna v pracovním výkaze:
Indispoziční volno je z hlediska metodiky bráno jako benefit zaměstnavatele, tudíž se jedná o nezpůsobilý výdaj. Pokud je zaměstnanec placen projektem ze 100 %, počet hodin u zaměstnavatele se musí rovnat pracovnímu fondu v daném měsíci....

Pořízení ICT

Je možné v rámci výzvy č. B6 pořizovat ICT?

Výzva č. B6 je výzvou neinvestiční, veškeré z projektu zakoupené zařízení a vybavení se musí pohybovat v limitech stanovených metodikou OPLZZ pro neinvestice (viz metodika D5 str. 29-32):

Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek...

Přímá podpora

Umožňuje výzva č. B6 přímou podporu?

ANO. Detailní informace k přímé podpoře viz Metodika D5 (str. 34-35).

všechny dotazy...

Dokumenty ke stažení: