Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 59

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy

Drobný propagační předmět

Co se rozumí pod drobným propagačním předmětem, o kterém se zmiňuje Manuál pro publicitu? Jak máme postupovat, pokud se na takový předmět nevejdou všechna povinná loga?

Drobnými propagačními předměty se rozumí takové předměty na které nelze z prostorových důvodů vložit celé povinné minimum publicity, aniž by byla porušena minimální velikost log. Jsou jimi např. propiska, bonbon, klíčenka. Za drobné propagační předměty naopak nelze považovat deštník,...

Prokazování dodržování publicity

Jak nejlépe prokazovat dodržování publicity projektu?

Všechny aktivity spolufinancované z ESF - OP LZZ musí být řádně zdokumentovány. Doporučujeme archivovat výstřižky z novin (inzerce, články o projektu, rozhovory) nebo jejich kopie s daty uveřejnění i vzorky propagačních předmětů. Dalším možným způsobem prokázání publicity je fotodokumentace...

Vyobrazení log na propagačních předmětech

Mohou být prvky povinného minima publicity zobrazena na propagačních předmětech formou rytiny (na stříbrný podklad, do dřeva atp.), případně výšivky?

Ano, pokud bude dodržen standard a určitý poměr kontrastu, aby byla loga dobře viditelná, tak mohou být propagační předměty označeny formou rytiny či výšivky povinných log OP LZZ.

všechny dotazy...

Dokumenty ke stažení: