Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 57

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací zprávy a další užitečné informace pro příjemce.

Čerpání dovolené po dobu projektu

Dle metodiky způsobilých výdajů OP LZZ je způsobilým výdajem náhrada mzdy za 4 týdny dovolené (nebo příslušnou část dle úvazku. Po dobu trvání projektu pracovník vykazuje odpracované hodiny a může se stát, že nevykáže maximum hodin, které by dle úvazku mohl (např. dle projektu mohl odpracovat pro projekt 1000 hodin a vykázal jen 900 hodin). Musí mít o tento rozdíl také nižší vykázanou dovolenou? Respektive je uznatelným nákladem počet hodin dovolené vztažené na schválený úvazek dle projektu nebo na skutečně reálně vykázané hodiny v průběhu projektu?

Pokud má zaměstnanec DPČ, musí mít počet hodin dovolené uveden v dohodě. U pracovních smluv může vykázat dovolenou, a to dle reálně odpracovaného úvazku. Pokud bude mít např. úvazek 0,5, má nárok na 2 týdny dovolené za rok (nebo 2,5 týdne, pokud je to státní správa). V případě, že reálně...

Nákup pro management projektu

Pokud bychom nakupovali např. notebook či tiskárnu s využitím pro management projektu (projektový a finanční manažer, právník, odborný asistent), nikoliv přímo pro cílovou skupinu, spadají tyto nákupy/položky mezi nepřímé náklady?

Ne. Do nepřímých nákladů jsou zahrnuty pouze náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina), nikoli náklady na jeho pořízení.

všechny dotazy...

Dokumenty ke stažení: