Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 53

Poslední zodpovězené dotazy

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací zprávy a další užitečné informace pro příjemce.

Finanční vypořádání dotace

Je nutné v rámci finančního vypořádání převést zpět na účet kraje nevyčerpané finance v rámci projektu? Pokud tak učiníme, budou nám poukázány zpět, abychom mohli realizovat projekt a proplácet výdaje?

Vypořádání dotace podle vyhlášky 52/2008 Sb. (§ 2) se provádí do konce roku, kdy byl projekt ukončen (= ukončeno jeho financování), resp. v termínu daném touto vyhláškou pro rok, kdy byl projekt ukončen. Je-li např. Váš projektu podle harmonogramu ukončen 30.6.2012, finanční vypořádání...

Postup finanční spoluúčasti

Jak probíhá spolufinancování projektu ze strany příjemce dotace? Děje se tak průběžně při každé platbě či vydá celou částku odpovídající 15% spoluúčasti ihned na začátku projektu nebo až po jeho skončení? 

Příjemce dotace se bude na financování projektu podílet 15% spoluúčastí průběžně při každé žádosti o platbu.

všechny dotazy...

Dokumenty ke stažení: