Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 40

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy

Formuláře, vzory dokumentů, návody - individuální projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (OP LZZ - Individuální projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.

Udržitelnost projektu

Jak je definována udržitelnost projektu po jeho skončení? Vyplývají příjemci v této souvislosti nějaké povinnosti?

Udržitelnost projektů výzvy č. 40 OP LZZ není v právních aktech projektů nijak definována. Příjemcům tedy z tohoto pohledu neplynou žádné povinnosti. Provoz aktivit v rámci vybudovaných eGon center po ukončení projektu je již zcela v režii příjemce, dle jeho možností a...

Nákup počítače

Je v rámci projektu možný nákup počítače, i když se s tím v rámci výzvy č. 40 nepočítalo, a bude tento výdaj způsobilý?

V rámci výzvy se s nákupem PC nepočítalo, nicméně obecně v OP LZZ tento výdaj způsobilý je a pokud v projektu jasně zdůvodníte jeho potřebu (jako didaktickou techniku), pak není důvod tento výdaj do projektu nezařadit.

všechny dotazy...

 Dokumenty ke stažení: