Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 38

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy

Kontrola dokumentace k VZ

Jaká dokumentace bude v případě veřejné zakázky kontrolována?

Kontrolovat se bude zejména:

Záznam o stanovení předpokládané hodnoty.
Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) + potvrzení o převzetí (dodejky apod.).
Nabídky podané uchazeči.
Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení...

Uchovávání dokladů a dokumentů

Jak a které doklady a dokumenty je potřeba uchovávat?

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Nutné je uchovat vše v originálech, pro potřeby kontroly je vhodné pořídit si od všech podkladů alespoň dvě kopie.

Rozeslání výzvy k podání nabídek

Jak nejlépe rozeslat výzvu k podání nabídek?

Způsobů je několik:

Email – nechat si potvrdit doručení emailu, tzv. doručenku (potvrzení o přečtení není třeba).
Přes datovou schránku.
Pošta – doporučeně (je třeba doložit podací lístek).

všechny dotazy...

Dokumenty ke stažení: