Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 17

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy:

Zadávací řízení - povinnosti žadatele

V době vyhlášené výzvy budeme provádět činnosti spojené s výběrovým řízením veřejné zakázky. Máme povinnost tuto skutečnost hlásit Odboru strukturálních fondů? Budete nutná účast zástupců OSF?

Povinnost dodržovat pravidla IOP, včetně povinností vůči ZS MV, vzniká žadateli již v okamžiku podání projektové žádosti. Ve výzvě IOP č. 17 se jedná o povinnost týkající se předkládání dokumentací ke kontrole, zejména zadávacích. Do doby podání projektové žádosti nemá žadatel povinnost...

Zadávací dokumentace

K výzvě č. 17 musí být přiložena Zadávací dokumentace (schválená) k jednotlivým VŘ v projektu. Je vytvořen "manuál", jak má Zadávací dokumentace vypadat?

Při zadávání veřejných zakázek (resp. tvorbě zadávací dokumentace) souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu...

Podporované aktivity

Jaké jsou podporované aktivity ve výzvě č. 17 IOP?

Podporované jsou aktivity podle programového dokumentu IOP, resp. Usnesení vlády č. 536/2008 (Seznam strategických projektů SA):
1a) vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systémů bezpečného a chráněného přístupu...

všechny dotazy...