Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 16

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy:

Možná podpora stávajících funkcionalit

Budou podpořeny pouze čistě nové produkty nebo i rozvoj již vytvořených funkcionalit/aktivit?

Nejedná se pouze o nové produkty. Výzva je vyhlášená na aktivity c) a d), konkrétně pro strategické projekty, které pod tyto aktivity spadají. V případě, že některý strategický projekt je už realizován, je možné, aby v rámci výzvy č.16 podal tentýž příjemce novou žádost...

Jednací řízení bez uveřejnění

Jaké podmínky platí pro jednací řízení bez uveřejnění (doložení dokumentace)?

Obecně platí, že pokud příjemce hodlá využít JŘBU s odkazem na dříve zadanou zakázku (která založila důvody, pro které nelze zadat navazující zakázku jinému dodavateli), musí prokázat, že původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu...

Vlastník výstupů projektu

Kdo je vlastníkem výstupů projektu: příjemce, nebo partner projektu?

Vlastníkem výstupů projektu je příjemce nikoliv jeho partner. Případně je možné, aby příjemce požádal OSF o svolení s předáním výstupů projektu na partnera, avšak stále to musí být za podmínek respektujících pravidla SF, tzn., že v případě, že Ministerstvo kultury je příjemcem projektu a...

všechny dotazy...

Dokument ke stažení: