Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Externí služby

Jsou uznatelným nákladem projektu externí služby - administrativní zajištění projektu, tzn. že evidenční činnost projektu (monitorovací zprávy, finanční řízení, publicitu) zajišťuje externí subjekt?

Ano, náklady na administraci projektu jsou způsobilým výdajem. Viz Metodika způsobilých výdajů D5 :
Monitorovací zprávy lze zajišťovat externím subjektem v rámci Nákupu služeb – administrace projektu (kromě přípravy projektové žádosti).
Finanční řízení - vedení rozpočtu projektu jako součást finančního řízení projektu.
Externě lze pořídit publicitu a zahrnout do nepřímých nákladů.