Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doplnění/přepracování předložené žádosti

Jaké varianty předložené žádosti budou navráceny po formálním hodnocení na doplnění/přepracování?

- Kroužkové vazby a lišty, které jsou navíc vepředu opatřeny fólií a vzadu tvrdým listem; tyto dvě strany nejsou považovány za součást žádosti a podpis (případně podpis a razítko) na nich nemůže být uznán;
- Provázkem svázaná žádost s třemi razítky a podpisy na zadní straně a chybějícím podpisem na přední straně žádosti;
- Podpis (případně podpis a razítko) mimo přelepku;
- Nepodepsané povinné i nepovinné přílohy;
- Nepovinná příloha sešitá k žádosti, pokud by vyžadovaný podpis (případně podpis a razítko) na poslední straně žádosti byl právě na poslední straně této nepovinné přílohy. Vždy sešívejte a podepisujte žádost samotnou a poté klidně s přílohami.
- Bílý list uvnitř žádosti.