Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dodatečné označení účetních dokladů

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem projektu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?

Označení se může provést dodatečně (např. razítkem).