Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doba realizace

Ve výzvě není nikde uvedeno, do kdy musí být projekt zrealizován. Existuje nějaký termín, do kdy musí být projekt ukončen? Je to rok 2015 nebo dříve? Je možné, abychom začátek realizace projektu dali např. až na 30.9.2011 nebo až na 1.1. 2012 a realizovali ho pak do 30.6.2013?

Čerpání finančních prostředků je možné až do konce roku 2015, ukončení realizace projektů je však nutná do 31.8.2015 (viz Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ - str.19 - pozn. pod čarou). Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců.