Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Definice cílových skupin

V Benefitu se u cílových skupin objevují „Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci“, kdežto výzva 57 organizace nepovoluje. Můžete mi to vysvětlit?

Výzva 57 opravdu striktně trvá na definici těchto cílových skupin:
- Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci;
- Politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.
V rámci kritérií přijatelnosti bude sledováno složení cílové skupiny, tzn. pouze zaměstnanci daného úřadu.