Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě

V textu výzvy je v bodě 3.1 u podporovaných činností oblasti podpory uvedena mj. „podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné zprávy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy“. Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě a jaké definiční znaky musí splňovat? Spadá do této aktivity třeba výzkum veřejného mínění v obci? Pokud ano, za jakých podmínek?

Výzkumnou aktivitou je zde myšleno např. dotazníkové šetření, průzkum spokojenosti, blíže viz bod 3.5 výzvy. Veškeré aktivity tedy musí být vztaženy k cílové skupině.