Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Cílové skupiny výzvy

Lze projekt orientovat na širší cílovou skupinu, než se týká žadatele (např. správa komunikací, městská policie)? Text výzvy totiž uvádí cílové skupiny jako: „územní samosprávné celky a úřady samosprávních celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci“

Výzva se nevztahuje na organizace zřizované územně samosprávnými celky a úřady samosprávných celků, ale na jejich orgány. Volenými orgány jsou zastupitelstvo, rada, starosta, resp. hejtman a primátor a jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti územních samosprávných celků.  Ze zákona o obecní policii 553/1991 Sb. se mezi orgány obce zařazuje také obecní/městská policie. Úřady městských částí se mohou zahrnout, pokud nemají vlastní právní subjektivitu.