Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Analýza rizik

Analýza rizik – co všechno se hodnotí?

- identifikace rizik - vymezení největších zdrojů rizika v projektu (hlavních rizik v oblasti organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.), popis možných následků při realizaci rizika,
- odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základě historických dat nebo ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace, návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci – organizační, procesní, technologické a další opatření,
- výše nákladů spojených s těmito opatřeními