Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Administrace projektu

Podporované aktivity

Jaké jsou podporované aktivity ve výzvě č. 17 IOP?

Podporované jsou aktivity podle programového dokumentu IOP, resp. Usnesení vlády č. 536/2008 (Seznam strategických projektů SA):
1a) vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systémů bezpečného a chráněného přístupu...

Oprávnění žadatelé

Kdo je oprávněným žadatelem ve výzvě č. 17 IOP?

Oprávněnými žadateli jsou:

ústřední orgány státní správy
organizační složky státu
jimi zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace

Oprávněnými žadateli nejsou:

státní fondy, státní podniky a obchodní společnosti s majetkovou účastí státu, jejichž účelem je...

Osobní náklady

Ve výzvě IOP - č. 17 je uvedeno, že osobní náklady nejsou uznatelné. Znamená to, že nelze hradit náklady na mzdy zaměstnanců příjemce dotace, kteří tvoří projektový tým a projekt připravují a realizují?

Osobní náklady jsou v dané výzvě charakterizovány jako nezpůsobilé , tzn. včetně mzdových nákladů.