Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Administrace projektu

Pořízení ICT

Je možné v rámci výzvy č. C4 pořizovat ICT?

Výzva č. C4 je výzvou neinvestiční, veškeré zařízení a vybavení zakoupení z projektu se musí pohybovat v limitech stanovených metodikou OP LZZ pro neinvestice (viz metodika D5, kap. 2.3):

Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek...

Obsazování pozic v realizačním týmu

Je nutno na pozice v realizačním týmu vyhlašovat výběrové řízení?

Není. Pozice RT je možné obsadit i interně.  V případě uzavírání nové smlouvy se stávajícím zaměstnancem ale upozorňujeme na pravidlo stanovené v Metodice způsobilých výdajů D5: 
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci...

Kdo patří mezi podpořené osoby

Je možné do indikátoru Počet podpořených osob (07.41.00) zahrnout i zaměstnance úřadu, kteří se budou řídit projektem vytvořenou metodikou, která jim usnadní práci?

Ne. V tomto případě se jedná o tzv. „nepřímou podporu“. Výstupem z takovéto aktivity bude pravděpodobně metodika = produkt projektu, který zařadíte do monitorovacího indikátoru 07.57.00.
V  indikátoru Počet podpořených osob musí být jen osoby z cílové skupiny, která je...

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Umožňuje výzva č. C4 nerovnoměrné rozvržení pracovní doby?

ANO, tzv. průměrný či klouzavý pracovní úvazek je výzvou povolen. Jedná se zejména o pracovní pozice v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace kolísá. Například zaměstnanec bude pracovat na projektu průměrně úvazkem 0,5 půlročně, ročně nebo po celou dobu realizace...

Odměny pro zaměstnance na DPP/DPČ

Je možné vyplácet odměny z kap. Rozpočtu 1.04 i těm členům realizačního týmu, kteří mají uzavřenou DPČ a DPP?

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se principielně odlišují od pracovního poměru tím, že se na jejich základě zaměstnanci neposkytuje mzda nebo plat, ale sjednává se zaměstnanci odměna za vykonanou práci. Na odměny z dohody se totiž nevztahují ustanovení § 113-121 a ustanovení §...

Zaměstnanec na rodičovské dovolené v realizačním týmu

Je možné obsadit místo v realizačním týmu projektu zaměstnankyní (zaměstnancem), která má u zaměstnavatele úvazek 1,0, ale v době trvání projektu je na rodičovské dovolené? Dle pracovního výkazu by u zaměstnavatele měla vždy 0 odpracovaných hodin.

Ano, je to možné. Nedochází tím k porušení pravidla o limitu 1,0 úvazku u zaměstnavatele.

Osobní náklady

Omezuje výzva č. C4 nějakým způsobem Osobní náklady v projektu?

Kapitola 01 Osobní náklady není Výzvou nijak omezena. Způsobilost osobních nákladů je blíže specifikována v Metodice způsobilých výdajů D5.
Nastavení jednotlivých jednotkových výdajů na mzdy však musí respektovat přiloženou tabulku obvyklých mezd (viz...