Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Administrace projektu

Vlastník výstupů projektu

Kdo je vlastníkem výstupů projektu: příjemce, nebo partner projektu?

Vlastníkem výstupů projektu je příjemce nikoliv jeho partner. Případně je možné, aby příjemce požádal OSF o svolení s předáním výstupů projektu na partnera, avšak stále to musí být za podmínek respektujících pravidla SF, tzn., že v případě, že Ministerstvo kultury je příjemcem projektu a...

Co to je nově napojený registr

Můžete mi, prosím, dát nějaký příklad, co OSF nazývá nově napojeným registrem?

U indikátoru nejde hlavně o napojení na základní registry (to se považuje u strategických projektů za samozřejmé), ale o vytváření, rozvoj a údržbu relevantních registrů veřejné správy. Indikátor nerozlišuje, v které fázi budování registru bude napojení...

Indikátor Počet nově napojených registrů na centrální registry

Můžete upřesnit definici indikátoru "Počet nově napojených registrů na centrální registry"?

Definice indikátoru zní: vytváření, rozvoj a údržba dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu, napojených na centrální registry. Centrálními registry se rozumí základní registry.
Orgán veřejné moci může provádět informační činnosti (tj....

Formuláře, vzory dokumentů, návody

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (IOP). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.