Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Administrace projektu

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací zprávy a další užitečné informace pro příjemce.

Náhrada mzdy

Je možné hradit zaměstnavateli náhradu mzdy za účasti na školení?

Ano, jedná se o přímou podporu, kam dále patří např. cestovné, dopravné. Náhrada mzdy se v rozpočtu řadí pod 6.01 přímá podpora, mzdové příspěvky.

E-learning

Je e-learning software?

E-learning lze buď pořídit jako software, nebo nakoupit jako službu.
Pokud bude nakoupen jako software, bude zařazen do kapitoly 03 Zařízení a vybavení. Pokud bude nakoupen jako služba, bude v kapitole 05 Nákup služeb.