Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

60% přímých způsobilých nákladů

Platí pro tuto výzvu, že nákup služeb může přesáhnout 60% přímých způsobilých nákladů s tím, že budou o to sníženy nepřímé náklady?

Kapitola Nákup služeb NESMÍ převýšit 60% přímých způsobilých výdajů. Údaje v textu výzvy zpřesňují informace z Metodiky způsobilých výdajů a je třeba řídit se předně výzvou.