Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropské peníze zkvalitní řešení mimořádných událostí

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se v posledních letech rozvinul v široce rozvětvenou instituci, která musí být schopna pružně reagovat na nové trendy v zásahové činnosti i na nové bezpečnostní hrozby. Pro zásahovou činnost je třeba vytvořit nové technické, technologické a provozní podmínky, účinně reagovat na její měnící se strukturu a dále rozšiřovat spektrum typů mimořádných událostí řešených HZS ČR. V případě živelních pohrom typu povodní či stále častějších bleskových povodní roste potřeba zajištění vyšší akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce. Nové trendy a nové bezpečnostní hrozby vyžadují reagovat rychle, pružně a koordinovaně. Investice do moderní techniky a technologií tuto skutečnost podpoří. Zvýší se kvalita řízení zásahů i vlastní zásahová činnost v případě mimořádných událostí.

PR článek ke stažení: