Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropská unie finančně podpořila další projekty Ministerstva vnitra

Dalších 111 milionů korun jako dotaci na zavedení systému základních registrů získalo Ministerstvo vnitra (MV) ze strukturálních fondů Evropské unie. Dotace na projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“ ministerstvo využije na financování aktivit spojených se zaváděním Registru práv a povinností.

„K tomu, abychom registry mohli úspěšně zavést, je potřeba zajistit mnoho dílčích věcí, zejména získat přehledné informace o výkonu jednotlivých agend veřejné správy, nakoupit k tomu vhodný software a v neposlední řadě také důkladně proškolit zaměstnance, kteří budou se softwarem pracovat,“ vysvětlil ministr vnitra Martin Pecina, jaké aktivity konkrétně ministerstvo těmito penězi podpoří.

Zatímco dotace na projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“ MV poskytlo z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, samotný projekt základních registrů je financován z Integrovaného operačního programu.

Všechny čtyři základní registry (Registr obyvatel, Registr osob, Registr práv a povinností a Registr územních identifikací, adres a nemovitostí) budou fungovat v rámci Informačního systému základních registrů. Zkušební provoz odstartuje na začátku července letošního roku, start ostrého provozu je plánován o dva roky později.

Díky registrům už občan nebude muset obíhat jednotlivé úřady se stále stejným dokumentem. Každý dokument poskytne jen jednou a ostatní úřady k nim díky jednotlivým registrům získají přístup. Registry také zavedou pořádek v datech, která je budou udržovat aktuální a pravá.

Kromě základních registrů financuje MV ze strukturálních fondů i další projekty Smart Administration. Do konce dubna 2010 MV schválilo v rámci Integrovaného operačního programu už 5 366 projektů za 6 462 milionu korun, z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pak 256 projektů za 2 068 milionu korun.

„Smart Administration je pojem, který slýcháme poměrně často, ale málokdo si pod ním dokáže představit něco konkrétního. Změnu ale brzy všichni pocítí na vlastní kůži i na tak triviálních úkonech, jako je například vyřízení změny adresy, kdy už nebude nutné obíhat hned několik úřadů,“ doplnil Pecina.

Mezi dalšími projekty Smart Administration, na něž ministerstvo dotace schválilo, bylo například zavádění Informačního systému datových schránek nebo zakládání kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: