Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OPLZZ (podlimitní VZ) - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Č.j.: 91003-2/VZ-2011

Ministerstvo vnitra odbor strukturálních fondů vyhlašuje v rámci podpory Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) výzvu k podání nabídek pro realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OPLZZ“, jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.
Tato veřejná zakázka bude zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  Tímto Vás vyzývám k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci. 

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce