Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace dopadů navrhovaných změn PD IOP a příprava související dokumentace (VZ malého rozsahu)

Č. j.: MV-957-1/OSF-2011

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Evaluace dopadů navrhovaných změn PD IOP a příprava související dokumentace", jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.
V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.,(dále jen „zákon“), není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Oznámení o uzavření smlouvy