Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace Analýz nákladů a přínosů – způsob výběru přínosů a nákladů projektů a jejich zhodnocení (VZ malého rozsahu)

Č.j.: MV-  59187-1/ OSF - 2010

Ministerstvo vnitra České republiky – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci zakázky malého rozsahu „Evaluace Analýz nákladů a přínosů – způsob výběru přínosů a nákladů projektů a jejich zhodnocení“, jejíž podrobné podmínky naleznete v zadávací dokumentaci níže. 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v režimu zákona o veřejných zakázkách.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce