Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronizace systému celního řízení

e_customs_1_1.JPG Projekt Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU je realizován v rámci výzvy č. 07 – „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je modernizace a elektronizace systému celního řízení prostřednictvím vyvinutí a nasazení do provozu 12 IT systémů. Realizace projektu přinese benefity cílovým skupinám, jako jsou celní deklaranti, podnikatelé, investoři, Celní správa ČR, Ministerstvo financí, Vláda ČR, či ČR jako celek. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 140,6 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Generální ředitelství cel
Celkové náklady projektu 140 606 000 Kč
Přínosy projektu
  • Modernizace a elektronizace systému celního řízení;
  • Zefektivnění procesu celního řízení;
  • Snížení administrativního zatížení deklarantů;
Obsah projektu Díky vývoji 12 IT systémů dojde k zefektivnění procesu celního řízení a snížení administrativního zatížení deklarantů, neboť všechna celní prohlášení budou moci podávat v elektronické podobě. Zjednodušení celního řízení povede ke zvýšení efektivity výkonu státní správy a zvýšení atraktivity ČR pro investory. Projekt je nezbytnou částí celounijního projektu eCustoms, jeho realizace tedy přispěje k efektivnímu a jednotnému celnictví v rámci celého Společenství.
Napsali jsme o nich

Elektronizace systému celního řízení

Česká republika ročně doveze a vyveze přibližně 2 000 miliard tun zboží v hodnotě přesahující 2 miliardy eur. Za každý takový obchod se zemí mimo Evropskou unii je potřeba zaplatit clo příslušnému celnímu úřadu. Administrativní zátěž a náklady na personální a materiální zajištění v rámci celního řízení má snížit elektronický systém e-Customs.

„Hlavním cílem projektu e-Customs je zjednodušení, modernizace a elektronizace systému celního řízení a na něj navazujících dalších aktivit. V provozu bude celkem 12 hlavních informačních systémů,“ říká Martin Podveský, projektový manažer jednotného elektronického celnictví e-Customs.

V praxi to znamená urychlení celého procesu, neboť plně elektronické podávání celního prohlášení se stane běžnou realitou. Obchodníci budou moci díky projektu tzv. jednotného portálu předkládat veškeré potřebné údaje pro registraci obchodní transakce pouze jednou a na jediném místě ještě předtím, než se zboží povolí vstup na území.

Systém také sníží značnou administrativní a finanční zátěž pro deklaranty a celní správu. „Jedná se o inovaci, která celní správěa obchodní veřejnosti ušetří spoustu času s vyřizováním potřebných formalit. Díky elektronické analýze rizik budou veřejné orgány celní správy lépe vybaveny také k boji proti podvodům a různým druhům nezákonného obchodování,“ dodává Podveský.

Myšlenka jednotného elektronického celnictví se na úrovni Evropské unie objevovala již v 90. letech. Podle předpokladů odborníků by systém v rámci celého prostoru mohl v plném provozu celním deklarantům ročně přinést úspory ve výši 2,5 miliardy eur. Ve srovnání s ročními investicemi ve výši 80 až 100 milionů eur, s nimiž Evropská komise a členské státy každoročně počítají do roku 2013, to představuje rychlou návratnost investice do projektu.

Žadatelem o finanční podporu na projekt sjednoceného elektronického celního řízení je Generální ředitelství cel ČR. Celkové náklady projektu přesahují 140,6 milionu korun, přičemž 85 procent půjde z Integrovaného operačního programu (IOP). Zbytek si uhradí příjemce finanční podpory ze svých vlastních zdrojů.

Electronic Customs (uváděný někdy také jako e-Customs nebo eCustoms) je program řízený Evropskou komisí, který má za úkol vybudovat bezpapírové celní prostředí napříč celou Evropou. Jako úplně první byl realizován projekt NCTS, elektronizace společného tranzitu, který byl v ČR zaveden v roce 2002. Celní správa České republiky je jedním z lídrů zavádění nových technologií v rámci celé Evropské unie.

Bezcelně lze dovézt zboží do hodnoty 175 EUR u cestujícího staršího 15 let nebo 90 EUR u cestujícího do 15 let. Dále 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků, 250 g tabáku na kouření. Co se týče alkoholu, můžete dovézt 1 litr tvrdého alkoholu, 2 litry vína nebo šumivého vína, 50 g parfému nebo 250 ml toaletní vody.

Více informací

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/default.aspx