Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronickou veřejnou správu podpoří strukturální fondy dalšími 650 miliony

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo 14. dubna 2014 výzvu č. 17 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Až 650 milionů korun z Evropského fondu regionálního rozvoje mohou v souhrnu získat instituce státní správy na projekty pod­porující bezpečný, rychlý a transparentní přístup ke službám elektronické veřejné správy. Příjem projektových žádosti končí 6. června 2014.

Ministerstvo vnitra díky nově vyhlášené výzvě podpoří například rozvoj celostátních základních registrů a dalších relevantních registrů veřejné správy podle společenské potřeby. Důraz přitom bude kladen na vysokou míru bezpečnosti a ochrany datových registrů a na zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.

Podporu evropských peněz v rámci výzvy č. 17 IOP mohou získat také jiné typy projektů. Ať už to jsou například projekty zaměřené na vybudování komplexní informační a komunikační infrastruktury veřejné správy včetně nezbytného propojení s již fungujícími systémy veřejné správy či projekty elektronizace procesních postupů u agend vedených jednotlivými resorty. Šanci získat evropské peníze mají také projekty zaměřené na efektivnější elektronickou komunikaci občanů a podnikatelů s úřady a mezi úřady navzájem. Podpořena bude i digitalizace vybraných datových zdrojů včetně jejich zpřístupňování a ukládání. Oprávněnými žadateli jsou ústřední orgány státní správy, organizační složky státu, jimi zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace. Realizace projektů musí být ukonče­na nejpozději do 30. listopadu 2015, přičemž uzavření financování projektů je možné nejpozději do 31. prosince 2015.

V programovém období 2007– 2013 Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt pro oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy OP LZZ a oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě IOP podpořilo již celkem 626 projektů, které se zaměřily na rychlejší, komfortnější a transparentnější fungování veřejné správy v České republice.

Podrobnější informace k výzvě č. 17 IOP naleznete na internetových stránkách Odboru strukturálních fondů MV ČR.

 

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

Tisková zpráva ke stažení: