Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví

Prava_z_dusevniho_vlastnictvi.jpg Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví, jehož cílem bylo zmodernizovat informační systémy pro řízení o průmyslových právech a jejich napojení na informační systém základních registrů a Czech POINT, se realizoval v rámci výzvy č. 7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 18 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Úřad průmyslového vlastnictví
Celkové náklady projektu 21 199 982 Kč
Přínosy projektu
  • napojení IS průmyslových práv na IS základních registrů a Czech POINT
  • doplnění databází ÚPV o všechny dokumenty patentů a užitných vzorů, faksimilní údaje apod.
  • možnost získat výpisy z registrů průmyslových práv přes internet
Obsah projektu
Díky realizaci projektu byly zefektivněny dva informační systémy pro řízení o průmyslových právech - SYPP (Systém průmyslových práv) a ISDV (Informační systém duševního vlastnictví). Projekt také řešil modernizaci a rozšíření Meziresortního informačního systému prosazování práv z duševního vlastnictví a napojení těchto systémů na informační systém základních registrů a CzechPOINT.
 
V systému byly doplněny bibliografické a faksimilní údaje do databází, které Úřad průmyslového vlastnictví zdarma poskytuje na svých internetových stránkách, byly zpřístupněny údaje o označeních původu a zeměpisných označeních a doplněny všechny dokumenty patentů a užitných vzorů v digitalizované podobě do rešeršních databází průmyslových práv. Dokumenty jsou nyní dostupné v Informačním systému duševního vlastnictví (www.upv.cz) a v Meziresortním informačním systému duševního vlastnictví (www.dusevnivlastnictvi.cz).
 
„Hlavní výhodou je nepochybně možnost získávat výpisy z registrů průmyslových práv rychle a jednoduše přes internet, není již nutná osobní návštěva našeho úřadu. Poskytování aktuálních a ucelených dat v elektronické podobě určitě přispělo k větší otevřenosti veřejné správy v oblasti průmyslových práv," říká manažer projektu, Miroslav Paclík z Úřadu průmyslového vlastnictví.
Více informací http://www.upv.cz/