Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronická podání v procesu správního řízení

budova_ctu.jpg Projekt Elektronická podání v procesu správního řízení, díky kterému se zefektivnil proces správního řízení v rámci Českého telekomunikačního úřadu, se realizoval v rámci výzvy č.7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 7 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Český telekomunikační úřad
Celkové náklady projektu 7 182 084 Kč
Přínosy projektu
  • implementace systému elektronického podání;
  • zavedení elektronických interaktivních formulářů k vyplnění na webu;
  • propojení systému elektronických podání se spisovou službou a Modulárním správním systémem;
Obsah projektu
Český telekomunikační úřad řeší v rámci své působnosti každý den značné množství podnětů ke správnímu řízení podaných občany či různými organizacemi. V roce 2011 vzrostl počet účastnických sporů o 20,4 % ve srovnání s rokem 2010. Jedná se ročně o více než sto tisíc podání a jak je patrné z ročního nárůstu, počty podání se každoročně navyšují.
 
Ruční přepis těchto podání do informačních systémů představoval nadměrnou administrativní zátěž pro značný počet zaměstnanců úřadu. V rámci projektu bylo navrženo a implementováno programové vybavení pro příjem elektronických podání při zahájení a průběhu správních řízení. Příjem elektronických podání nyní přímo navazuje na systém spisové služby GINIS a následně na Modulární správní systém.
 
Výstupem projektu je začlenění programového vybavení el. formulářů do stávající infrastruktury IT prostředí ČTÚ a realizace interaktivních formulářů, které nahradily stávající. Interaktivní formuláře umožňují veřejnosti komunikovat s Českým telekomunikačním úřadem elektronicky při řešení podnětů a žádostí v oblasti elektronických komunikací. Elektronické formuláře jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách ČTÚ. Je možné je zaslat na ČTÚ těmito prostředky - emailem, datovou schránkou, webovou službou. Listinná forma pochopitelně zůstává jedním z možných způsobů doručení podání na ČTÚ.
 
Věříme, že zavedení těchto interaktivních elektronických formulářů do budoucna pozitivně ovlivní způsob komunikace ČTÚ s podnikatelskými subjekty, širokou veřejností a konkrétními spotřebiteli,“ shrnuje Ivana Pešková z Českého telekomunikačního úřadu.
Více informací http://www.ctu.cz/