Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Efektivní úřad Děčín

Skoleni_Decin.jpg Projekt Efektivní úřad Děčín se realizuje v rámci výzvy č. 69 - "Vzdělávání pro územní veřejnou správu" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zajistit komplexní vzdělávání zaměstnanců úřadu a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo 4,3 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 69 - Vzdělávání pro územní veřejnou správu
Realizátor

Statutární město Děčín

Celkové náklady projektu 5 087 528 Kč
Přínosy projektu
  • komplexní systém vzdělávání
  • zvýšení odborných znalostí a měkkých dovedností
  • aktualizace interních předpisů
  • zvýšení kvality poskytovaných služeb
Obsah projektu
Sebehodnocení zaměstnanců úřadu dle CAF, analýza pracovních míst a vyhodnocení plánu vzdělávání byly podkladem pro vznik projektu s názvem Efektivní úřad Děčín. Přestože statutární město Děčín získalo a posléze obhájilo ISO 9001, pro další rozvoj zaměstnanců a zkvalitnění služeb poskytovaných klientům využili dotaci  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Záměrem projektu je zajistit komplexní vzdělávání cílové skupiny a jeho zasazení jako nadstavbovou aktivitu do již zavedeného systému vzdělávání úředníků ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a to do části průběžné vzdělávání úředníků.

V rámci projektu jsou postupně dle potřeb úřadu realizovány akreditované vzdělávací akce, které vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb úřadu, v oblastech právo a legislativa a komunikační dovednosti. Zaměstnanci získají znalosti a dovednosti pro realizaci cílů organizace. Tedy, poskytování služby odborně zdatnými a na vysoké úrovni komunikujícími profesionály.

Na základě získaných teoretických znalostí ze seminářů, budou účastníci vzdělávacích akcí v rámci workshopů pracovat na aktualizaci vlastních interních předpisů úřadu týkající se dané problematiky, tak aby odpovídaly aktuální právní úpravě, organizaci úřadu, potřebám zaměstnanců a klientů úřadu.
 
"Díky získanému odbornému vzdělávání dojde u zaměstnanců úřadu ke zvýšení odbornosti, ale také ke zvýšení kvality poskytovaných služeb zmapováním některých vnitřních procesů na základě aktualizace vnitřních předpisů," říká k projektu Jaromír Zajíček, tajemník děčínského magistrátu a vedoucí projektu.
Více informací

http://www.mmdecin.cz/