Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Do výzvy IOP č. 09 byly podány projekty za více než 2 mld. Kč

Dne 1. 12. 2010 byla uzavřena výzva č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě. Celkem do této výzvy bylo podáno 41 projektů v hodnotě přes 1 754 milionů Kč. Alokace výzvy tak byla překročena o 75%. Oprávněnými žadateli byla statutární města České republiky kromě hlavního města Prahy. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti jednotlivých žádostí momentálně probíhá na pobočkách Centra pro regionální rozvoj (CRR). Poté bude probíhat věcné hodnocení na odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra. Výběrová komise zasedne v průběhu měsíce ledna 2011. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.

Dokument ke stažení: