Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Do výzvy IOP č. 07 byly předloženy projekty za téměř 5 mld. Kč

V polovině února byla ukončena výzva v rámci Integrovaného operačního programu č. 07. Výzva navazuje na předchozí výzvu IOP č. 03. V rámci této výzvy mohly orgány státní správy předkládat projekty, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o tzv. strategické projekty mající přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Celková alokace výzvy byly 3 mld. Kč, ovšem žádosti byly podány v objemu přes 5 mld. a alokace výzvy tak byla převýšena o 43%. V současné době probíhá věcné hodnocení žádostí, zasedání výběrové komise je plánováno na květen 2010.

Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení: