Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dalších 9 schválených projektů ve výzvě č. 59 OP LZZ

Koncem února opět zasedla hodnotící komise k výzvě č. 59 - Efektivní správní úřad II. a schválila 9 z 10 projektů v hodnotě necelých 140 milionů Kč. Celkem je již schváleno 55 projektů ze 77 obdržených žádostí. Uskutečnění těchto projektů představuje podmínku pro naplnění strategie Smart Administration, pomocí cílů jako je např. zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadů, zlepšení kvality managementu a řízení úřadů nebo snížení administrativní zátěže orgánů veřejné správy. Bližší strukturované informace o výzvě v přiloženém souboru.

Dokument ke stažení: