Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dalších 530 mil. Kč pro rozvoj informační společnosti ve VS

OSF MV ČR vyjednal navýšení alokace výzvy IOP č. 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě o dalších 530 mil. Kč. Toto navýšení bylo schváleno řídicím orgánem IOP dne 10.5.2010. Celková alokace výzvy byla 3 888 mil. Kč, ovšem žádosti byly podány za téměř 6 mld. Kč. Díky navýšení alokace výzvy je možné podpořit další strategické projekty, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky. Na konci dubna byla vydána rozhodnutí za téměř celou alokaci výzvy. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení: